Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3417784 gości

aktualności

Zaproszenie do wypełnienia ANKIETY

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ANKIETY, dzięki której możliwe będzie uzyskanie informacji nt. poziomu wdrażania LSR, sposobu przekazywania informacji oraz pracy i funkcjonowania samego Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.

Zaproszenie do konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zaszła konieczność wydłużenia niektórych działań i dodania nowych działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na wolane stanowisko pracy. Szczegóły zostały zamieszczone w ogłoszeniu.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY - PROTESTY NABÓR 1/2021

W dniu 29 września 2021 r. o godz. 16 w biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady. Celem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów od wyników oceny operacji i ponowna ocena wniosków, do których złożono protesty w naborze nr 1/2021.

WYNIKI NABORU NR 1/2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki naboru nr 1/2021 dot. podejmowania działalności gospodarczej. W załączeniu znajdują się protokoły z posiedzeń Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru operacji oraz lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i LSR oraz listę operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY 27.07.2021 R

W dniu 27.07.2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia KST- LGD odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania. Celem posiedzenia jest wydanie opinii w sprawie wniosków z naboru nr 3/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej i nr 4/2019 Rozwój przedsiębiorstw.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY KST-LGD 24.06.2021

W dniu 24.06.2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania. Celem posiedzenia jest wydanie opinii w sprawie wniosku z naboru nr 1/2020/G Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

Konsultacje Społeczne LSR - dodatkowe środki !

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki w ramach podejścia LEADER przedstawiamy propozycję zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dotyczy: Zwiększenia budżetu przeznaczonego na poddziałanie 19.

.Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia KST-LGD.

W dniu 10.06.2021 r. (czwartek) o godz. 14.30 w biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady. Celem posiedzenia jest wydanie opinii w sprawie aneksu do umowy dwóch beneficjentów w ramach naboru nr 4/2019 Rozwój Przedsiębiorstw.

ZAPRASZAMY NA WEBINAR DOTYCZĄCY OTWARCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENACH WIEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim organizuje webinar dotyczący możliwości uzyskania wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Podczas webinaru omówione zostaną aktualne możliwości ubiegania się o wsparcie unijne: - dotacje na podjęcie działalności gosodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Kraina Szlaków Turystycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - dotacje dla osób młodych, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pożyczki na założenie działalnośći gospodarczej Webinar przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego.

RUSZYŁ KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ogłosił kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie 2021 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.

KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2021

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania przedstawia propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 r. Proponowane zmiany wynikają z umożliwienia wykorzystania przez Lokalną Grupę Działania środków finansowych, wynikających z przeliczenia różnic kursowych, na wsparcie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2021

Szanowni Państwo, w związku z umożliwieniem wykorzystania przez Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania dodatkowych środków finansowych, wynikających z różnicy kursowej i przeznaczenia ich na wsparcie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), rozpoczyna się pracę nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 r.

Konkurs "Bitwa Regionów" dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowne Panie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z obaszaru Krainy Szlaków Turystycznych, zachęcamy do wzięcia udziału w VI edycji "Bitwy Regionów" - ogólnopolskiego konkursu kulinarnego, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty.

Warsztat Refleksyjny.

Dnia 17 lutego 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania przeprowadzony został Warsztat Refleksyjny w formule on-line. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Biura, przedstawiciele Zarządu, Rady i Członkowie Stowarzyszenia.

Własna firma - Start dla Młodych

Poniżej przedstawiamy projekt skierowany do ludzi młodych, zamieszkujących województwo lubuskie, chcących założyć własną działalność gospodarczą, realizowany w partnerstwie przez LGD Między Odrą a Bobrem i LGD Zielone Światło. Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Wpływ Lokalnych Grup Działania na rozwój obszarów wiejskich

Ostatnie dane pokazują, jak duży wpływ mają Lokalne Grupy Działania na rozwój swoich gmin. Pod poniższym linkiem znajduje się informacja na temat danych z sierpnia 2020 roku: http://pslgd.pl/21,none,339,Czy%20wiecie%20jak%20LGD%20wp%C5%82ywaj%C4%85%20na%20rozw%C3%B3j%20obszar%C3%B3w%20wiejskich%20w%20Polsce? Bardzo nas cieszą te wciąż rosnące liczby :)

Informacja - biuro nieczynne

Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia br. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne. Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt! :)

Krótka ankieta - ocena naszej pracy :)

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ANKIETY, dzięki której możliwe będzie uzyskanie informacji nt. poziomu wdrażania LSR, sposobu przekazywania informacji oraz pracy i funkcjonowania samego Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju !

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania informuje o przystąpieniu do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 r. Dokonanie zmian podyktowane jest Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie naborów na wolne stanowiska pracy

W związku z zakończoną procedurą naboru na wolne stanowiska pracy, Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania inforuje, że na stanowisko Kierownika bura została wybrana Pani Joanna Ciesielska a na Koordynatora budowania współpracy partnerskiej wybrano Panią Ilonę Wojciechowską.

Uwaga biuro zamknięte !

Dnia 17 sierpnia 2020 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie zamknięte. Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za Święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Ruszamy z akcją #zabierz5zlasu!

Jednym z najpiękniejszych i największych bogactw naszego regionu są lasy. Coraz częściej jednak w trawie, rowach czy na polankach znajdujemy ,,kwiatki śmieci”, które ktoś zostawił z niewiedzy, z bezmyślności czy najzwyczajniejszego lenistwa.

«1234567»

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij