Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3536195 gości

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G (Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna- PROJEKT GRANTOWY)

(opublikowano: Czwartek 23 stycznia 2020)

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór  Wniosków o powierzenie grantu:

Nabór nr 1/2020/G dla przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

O powierzenie grantu w ramach ogłaszanych naborów mogą ubiegać się wyłącznie podmioty będące ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ POSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, jeżeli siedziba tej organizacji lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku.

Ogłoszenia oraz niezbędne załączniki znajdują się w zakładce NABORY WNIOSKÓW.

 

ORGANICAJCE  ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU O PRZYZNAIE POMOCY W RAMACH NABORU NR 1/2020/G ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE.

Tematyka: Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  w ramach PROJEKTÓW GRANTOWYCH dla naboru nr 1/2020/G

Termin i miejsce: 30 stycznia 2020 r., godz. 16:30, siedziba Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania, Sulęcin ul. Lipowa 20 d.

Uwaga!
Udział w szkoleniu będzie uznawany jako spełnienie kryterium nr 6 w ramach zgodności z kryteriami wyboru dla powyższego przedsięwzięcia, które brzmi:

"Grantobiorca uczestniczył:

1. w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD:  8 pkt,

2. w szkoleniach organizowanych przez LGD:  5 pkt.

3. w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach:   13 pkt."

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij