Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3417678 gości

Zaproszenie do konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju

(opublikowano: Piątek 3 grudnia 2021)

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r.  określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zaszła konieczność wydłużenia niektórych działań i dodania nowych działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Z tego powodu zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania do konsulatcji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dotyczy:

- rozdział V. Cele i wskaźnik,

- rozdział VIII.1 Powiązania  budżetu z celami LSR,

- rozdział IX.3 Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań  komunikacyjnych,

- rozdział XI. Monitoring i ewaluacja,

- Załącznika nr 3 Plan Działania ,

- Załącznika nr 5 Plan komunikacji (tab. nr 23).

 

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w załączonej do konsultacji LSR.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij