Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3417708 gości

aktualności 2007 - 2013

Biuro nieczynne

Dnia 31 października 2011 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne z powodu urlopu pracowników. Dnia 3 listopada 2011 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników biura na szkolenie.

Biuro nieczynne

W dniu 25 października 2011 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie. Wszystkie zapytania oraz zgłoszenia do udziału w szkoleniu pt.

Bezpłatne szkolenie w Lubniewicach

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Przepisy prawne w turystyce wiejskiej i agroturystyce”, które odbędzie się 28 października 2011 w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach (ul.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół z terenu KST-LGD

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza młodzież i dzieci szkół z terenu gmin członkowskich LGD do wzięcia udziału w warsztatach pt. "Poznajemy Krainę Szlaków Turystycznych... Szlak przyrodniczo-historyczny". Uczniowie poszczególnych szkół we współpracy z pracownikami Biura LGD przygotują jednodniowe spotkanie poświęcone atrakcjom historycznym i przyrodniczym na terenie ich gminy.

Pieniądze na firmę na obszarach wiejskich.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła terminy naboru wniosków w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Aby ubiegający się o dotacje dla firm w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioskodawcy muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych.

Wyjazd studyjny do Krainy bajek i rowerów - nowy termin

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza sołtysów i liderów lokalnej społeczności (członków stowarzyszeń, kół gospodyń, artystów itp.) na bezpłatne dwudniowe szkolenie ,,Aktywna wieś”, które odbędzie się w terminie 8 – 9.10. 2011 roku w Krainie Bajek i Rowerów na terenie Środkowopomorskiej Grupy Działania (Podgórki k.

Znak Jakości Szlaku Smakosza po raz drugi dla Deszczna!

21 sierpnia 2011 r. w Lubiszynie odbyła się III edycja Jarmarku Smakosza, w której udział wzięli przedstawiciele dziewięciu członkowskich gmin Stowarzyszenia KST – LGD. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele reprezentacji gmin oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia KST – LGD oceniali potrawy w czterech kategoriach: smak, łatwość przyrządzenia, sposób prezentacji potrawy i związek z regionem.

Posiedzenie Rady

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia KST - LGD dotyczące rozpatrzenia złożonych odwołań oraz ponownej oceny wniosków odbędzie się 8 sierpnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod morwą" w Lubniewicach (ul. Jana Pawła II 51B) o godz.

Wyjazd studyjny do Krainy bajek i rowerów

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza sołtysów i liderów lokalnej społeczności (członkowie stowarzyszeń, kół gospodyń, artyści itp.) na bezpłatne dwudniowe szkolenie ,,Aktywna wieś”, które odbędzie się w terminie 3 – 4.09. 2011 roku w Krainie Bajek i Rowerów na terenie Środkowopomorskiej Grupy Działania LGD (Podgórki k.

Posiedzenie Rady

5 lipca 2011 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 43 wnioski, z czego 10 na działanie "Odnowa i rozwój wsi", 24 na tzw.

Biuro nieczynne

Dnia 24 czerwca 2011 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail Stowarzyszenia: rodzinnyraj@gmail.com. Za utrudnienia przepraszamy!

Szkolenie z małych projektów w Lubiszynie

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenie w ramach działania "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie Małych Projektów. Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych oraz instytucji kultury z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Galeria osobowości - praca

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania poszukuje osób chętnych do zbierania informacji i współtworzenia galerii osobowości. Oferta skierowana jest do osób, które na podstawie przygotowanego wzoru będą zbierać informacje na temat ciekawych osób z terenu 11 gmin członkowskich KST – LGD.

Dzień Dziecka w Lubniewicach

Gminny Ośrodek Kultury "Pod morwą" oraz Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic zapraszają na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się 5 czerwca o godz. 11:00 na rynku w Lubniewicach.

Szkolenie w Bogdańcu

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenie w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małych projektów". Szkolenie odbędzie się 31 maja 2011 r.

Wyniki naboru na Koordynatora

Informuję, że w wynku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora w działaniu "Galeria osobowości" została zatrudniona Pani Krystyna Kamińska. Prezes Ilona Wojciechowska

Szkolenie w Łagowie

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenie w ramach działania "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Małych projektów" oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw". Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych (także do osób prowadzących działalność gospodarczą), organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, instytucji kultury oraz przedsiębiorców z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Mój wolontariat - karta uczestnictwa

KONKURS ARTYSTYCZNY ,, MÓJ WOLONTARIAT” 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu Swobodnej Twórczości ,,Mój wolontariat – czy potrzebujemy reklamy?” jest Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie przy ul.

Walne Zebranie Członków KST - LGD

Dnia 10 maja 2011 r. w Gimnazjum w Torzymiu przy ul. Reymonta 6 o godz. 18:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania. Przewiduje się następujący porządek obrad: 1.

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 2 maja 2011 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne. W tym dniu prosimy o przesyłanie zapytań na adres e-mail: rodzinnyraj@gmail.com. Za utrudnienia przepraszamy!

Konkurs pt. Mój wolontariat

Spotkania promocyjno - informacyjne odbędą się w dniu 7 maja w Zespole Szkół w Bogdańcu (ul. Pocztowa 7) o godz. 11:00 i w Sulęcinie w Domu Joannitów (ul. Młynarska 1) o godz.

Wesołych świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zdrowia, pogody ducha, rodzinnego ciepła, wszelkiej pomyślności oraz wesołego Alleluja życzy Zarząd i pracownicy Biura Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.

Walne Zebranie

Dnia 9 kwietnia w Zespole Szkół w Bogdańcu przy ul. Pocztowej 7 o godz. 11:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania. Przewiduje się następujący porządek obrad: 1.

PRACA!!!

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania planuje stworzyć GALERIĘ OSOBOWOŚĆI, która będzie bazą danych o lokalnych artystach (rzeźbiarze, rękodzielnicy, śpiewacy, fotograficy itp.). W tym celu KST - LGD poszukuje Koordynatora, do obowiązków którego będzie należało wybranie osób przygotowujących opracowania zawierające zestawienia i charakterystyki ciekawych osób z terenu 11 gmin członkowskich KST - LGD, opracowanie wytycznych, wg których będą zbierane infomacje oraz pełnienie nadzoru nad terminowym i prawidłowym wykonaniem zadań.

Praca na zlecenie

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania poszukuje osób chętnych do zbierania danych o atrakcjach turystycznych i lokalnych usługodawcach z gmin członkowskich KST – LGD. Zebrane informacje posłużą do stworzenia internetowej bazy informacji turystycznej w ramach projektu współpracy LUBTUR.

Walne Zebranie Członków KST - LGD

Dnia 19 marca 2011 r. w Lubniewicach o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod Morwą" (ul.Jana Pawła II 51B) Przewiduje się następujący porządek obrad: 1. Powitanie, przedstawienie przebiegu zebrania. 2. Podjęcie decyzji o trybie podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.

Uwaga! Zmiana konta bankowego!!

Od dnia 30 marca 2011 r. składki członkowskie Członków Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania proszę wpłacać na konto o nr: 95 8369 0008 7106 8853 2000 0050

Szkolenie w Torzymiu

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania organizuje kolejne szkolenie z wdrażania lokalnej strategii. Tym razem szkolenie odbędzie się 24 lutego 2011 r.w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu o godz 17.

INFORMACJA

Biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania w dniu 3 lutego 2011 r. czynne będzie do godziny 16:00 z powodu wyjazdu na szkolenie z wdrażania lokalnej strategii rozwoju w Lubiszynie.

Szkolenie w Lubiszynie

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu nt: Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju , które odbędzie się 3 lutego 2011 r. o godz. 18.

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów inwestycyjnych

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został wybrany Pan Paweł Pulkowski. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Po przeprowadzeniu testu i rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, Zarząd Stowarzyszenia KST – LGD stwierdził, że Pan Paweł Pulkowski wykazał się najlepszą znajomością wymaganych zagadnień związanych z w/w stanowiskiem.

Walne Zebranie

W dniu 11 stycznia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18 a (sala nr 206) odbędzie się Posiedzenie Rady oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.

Wesołych świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych —Lokalna Grupa Działania życzą wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2010 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne. Piątek 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 25 grudnia 2010 r.

Zmiana godzin pracy Biura KST - LGD

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania informuje, że z dniem 1 grudnia 2010 r. zostaną zmienione godziny pracy Biura LGD. Biuro będzie czynne: poniedziałek 7.30 - 15.30 wtorek 7.30 - 17.

Biuro nieczynne

W dniu 12 listopada 2010 roku Biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne z powodu urlopu wypoczynkowego pracowników.

Posiedzenie Rady

W dniu 15 listopada 2010 roku o godz. 16.00 w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18 a (sala 206) odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.

Dnia 4 listopada biuro nieczynne

W dniu 4 listopada 2010 r. Biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie pt. "Zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości w stowarzyszeniach i fundacjach.

Biuro nieczynne

W dniu 29 października 2010 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego pracowników do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Posiedzenie Rady KST-LGD

W dniu 23 września 2010 roku o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Informacji w Bogdańcu przy ul Mickiewicza 54 odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru trwającego od 16.

Zaproszenie na warsztaty pt.

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza na dwudniowe warsztaty pt. Spotkania na szlaku legend", które odbędą się w dniach 6-7 listopada 2010 r. w OW Leśnik w Łagowie.

Wyniki naboru wniosków

15 września 2010 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i tzw.

Szkolenie z Małych projektów

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu ,,Aplikowanie o wsparcie w ramach tzw. Małych projektów", które odbędzie się 22 września br. od godz.

Szkolenie odwołane!!

W związku z brakiem zgłoszeń szkolenie organizowane przez KST - LGD pt. "Zasady uzyskania wsparcia na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju" zostało odwołane.

«1234567»

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij