Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3417878 gości

Umowa ramowa na lata 2023 – 2027 podpisana!

(opublikowano: Środa 31 stycznia 2024)

Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania podpisaliśmy Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Samorząd Województwa Lubuskiego reprezentował Wicemarszałek Zbigniew Kołodziej natomiast Stowarzyszenie KST – LGD Prezes Ilona Wojciechowska. Podpisanie umowy odbyło się w obecności dyrekcji Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zarządu oraz pracowników biura Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.   

Umowa opiewa na kwotę ponad  4 mln  € pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość alokacji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej wynosi 2 762 500,00 €, natomiast w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego -1 267 678,56 €. 
Zakontraktowane środki zostaną  przeznaczone na działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij