Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3417673 gości

Posiedzenie Rady w celu oceny operacji

(opublikowano: Piątek 3 października 2014)

W związku z zakończonym w dniu 30 września 2014 r. naborem  wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla  działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  informuje się, że posiedzenie Rady w celu oceny operacji odbędzie się w dniu 9.10.2014r. (czwartek) od godz. 9.00. w siedzibie Stowarzyszenia KST-LGD w Sulęcinie.

Przewidywany program Posiedzenia.

1.      Rozpoczęcie posiedzenia – powitanie.

2.      Wybór sekretarzy posiedzenia/komisji skrutacyjnej

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przedstawienie listy operacji według kolejności rejestracji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

5.    Ocena operacji według kolejności rejestracji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i podjęcie uchwał o wynikach oceny w sprawie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.

6.      Podjęcie uchwały  w sprawie listy ocenianych operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

7.    Podjęcie uchwał  w sprawie listy operacji wybranych do finansowania i listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,”.

        8 .  Sprawy różne.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij