Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

2580079 gości

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju !

(opublikowano: Wtorek 15 września 2020)

     Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania informuje o przystąpieniu do aktualizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 r. Dokonanie  zmian podyktowane jest  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 , a także Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Proponowane zmiany dotyczyć będą następujących kwestii:

- aktualizacja budżetu LSR

- aktualizacja wskaźników  LSR

- aktualizacja Planu Komunikacji

- aktualizacja Przedsięwzięć związanych z projektami współpracy.

W związku z powyższym rozpoczyna się pracę nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 r.

Wprowadzone w LSR zmiany zostaną przedstawione do konsultacji społecznej niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij